пʼятниця, 23 січня 2015 р.

Всеукраїнська національно-патріотична військово-спортивна гра «Захисник України»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 р. № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді» передбачено запровадження Всеукраїнської військово-спортивної патріотичної гри «Захисник України». 
Пропонується варіант гри для розгляду та внесення пропозицій. Пропозиції надсилати на адресу zv.loippo@gmail.comПОЯСНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 р. № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді» передбачено запровадження Всеукраїнської військово-спортивної патріотичної гри «Захисник України».
Пропоную варіант гри для розгляду та внесення пропозицій.
Всеукраїнська національно-патріотична військово-спортивна гра «Захисник України» (далі – гра «Захисник України») є синтезом (об’єднання, інтеграція) кращих складових елементів: змагань Всеукраїнської спартакіади серед допризовної молоді, Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю «Козацький гарт», скаутських організацій «Січ», «Пласт» та ін., що раніше запроваджені в навчально-виховний процес навчальних закладів із спорідненою метою формування в учнівської (студентської) молоді патріотичних почуттів та готовності до захисту територіальної цілісності й державного суверенітету України, у єдину гру «Захисник України», яка залучає до участі всіх учнів (студентів) навчального закладу.
Гра «Захисник України» є цілісною системно-ступеневою підготовкою учнівської (студентської) молоді до майбутньої військової діяльності, що пов’язана з виконанням нею конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни.
Гра «Захисник України» буде фундаментальною основою у функціонально-фаховій діяльності педагогічних працівників.
Гра «Захисник України» є об’єднавчою силою, яка спроможна згуртувати наше суспільство ідеєю захисту Батьківщини, її територіальної цілісності та незалежності.
Буду дуже вдячний за співпрацю!
Контактна інформація (ел. адреса: Ivan_Lazor @ ukr. net тел. моб. (097)370-41-99; (095)051-01-93.

П О Л О Ж Е Н Н Я
про Всеукраїнську національно-патріотичну військово-спортивну гру 
«Захисник України»

ВСТУП

Проблема захисту Вітчизни, яка впродовж віків зароджувалась і жила в українських душах, оберігала нас від винищення та поневолення, привела до омріяної свободи, дала право називатись нацією.
Виховання молоді на військово-патріотичних традиціях вимагає від педагогів створення необхідних і достатніх умінь (зокрема методичного забезпечення) для розвитку національної свідомості і самосвідомості особистості кожного учня. Адже військово-патріотичне виховання дітей та молоді – це процес цілеспрямованого систематичного формування почуття патріотизму, духовної та психологічної готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту суверенітету, територіальної цілісності держави.
Реалії сьогодення визначили пріоритетні напрями роботи з військово-патріотичного виховання дітей та молоді. Актуальними є уроки мужності, зустрічі з учасниками бойових дій на Сході України, відвідання військовослужбовців, які отримали поранення, написання листів у рамках Всеукраїнської акції «Лист пораненому», встановлення у навчальних закладах меморіальних дощок (знаків) на вшанування пам’яті загиблих воїнів-героїв.
Виходячи з цього, одним із головних завдань сучасної школи є формування національної свідомості та самосвідомості особистості, виховання громадянина України – патріота та вірного захисника Української держави.
Всеукраїнська національно-патріотична військово-спортивна гра «Захисник України» (далі – гра «Захисник України») є синтезом (об’єднання, інтеграція) кращих складових елементів: змагань Всеукраїнської спартакіади серед допризовної молоді, Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю «Козацький гарт», скаутських організацій «Січ», «Пласт», що раніше запроваджені в навчально-виховному процесі навчальних закладів із спорідненою метою формування в учнівської (студентської) молоді патріотичних почуттів та готовності до захисту територіальної цілісності й державного суверенітету України, в єдину гру, яка залучає всіх учнів (студентів) навчального закладу.
Гра «Захисник України» є цілісною системно-ступеневою підготовкою учнівської (студентської) молоді до майбутньої військової діяльності, що пов’язана з виконанням нею конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни.
Гра «Захисник України» буде фундаментальною основою у функціонально-фаховій діяльності педагогічних працівників.
Гра «Захисник України» є об’єднавчою силою, яка спроможна згуртувати наше суспільство ідеєю захисту нашої Батьківщини, її територіальної цілісності та незалежності.
Виходячи з конституційних норм, що Захист Вітчизни є обов’язком громадянина України і найважливішою функцією держави, запровадження Всеукраїнської національно-патріотичної військово-спортивної гри «Захисник України» потребує цілісного, масштабного, систематичного та ступеневого підходу в військово-патріотичному вихованні молоді.
Ступенево-системний підхід щодо підготовки учнів різних ланок навчання (молодша, середня, старша) від першого до випускного класів (курсів) навчання забезпечить цілісне виконання завдань з військово-патріотичного виховання молоді. У грі « Захисник України» повноцінно використовуються форми і методи виховної роботи вищезгаданих, раніше запроваджених у навчальних закладах змагань, конкурсів, ігор, фестивалів.
Проводячи конкурси, спортивні змагання “Козацькі забави”, “Козацькі ігри”, “Козацькі розваги”, ми насправді маємо можливість сформувати особливий фізичний і психічний, духовний та інтелектуальний тип громадянина України з високими морально-етичними якостями, почуттям патріотизму, розумінням найвищої цінності – волі й незалежності, фізичної сили, здоров’я людини. Тільки такі юнаки та дівчата повинні складати основу відродження й формування здорового генофонду української нації
Програмою діяльності учасників гри «Захисник України» передбачені напрями навчання з розділів: Збройні Сили України, тактична, вогнева, стройова підготовка, статути Збройних Сил України та цивільний захист. Основним завданням зазначеної програми є теоретична, практична, фізична і психологічна підготовка молоді до майбутньої військової діяльності, яка пов’язана із захистом Вітчизни та виконанням конституційного обов’язку.
З метою запровадження ступеневого навчання і виховання учасників гри «Захисник України» рекомендуємо наступні програми:
·                   Програма для діяльності молодших школярів – КОЗАЧАТ (діти віком 6–10 років, учні 1–4 класів), що передбачає вивчення наступних напрямів:
І. “Мій рідний край” (вивчення історії рідного краю);
ІІ. “Гей ви, хлопці, славні запорожці” (вивчення історії Запорізького козацтва);
ІІІ. Духовні цінності українських козаків – держави .
·                   Програма для діяльності середньої ланки школярів – ЮНИХ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ (діти віком 10–15 років, учні 5–9 класів), що здійснюють свою діяльність за напрямами:
ІV. “Козацькому роду нема переводу” (відродження військово-спортивного мистецтва українського козацтва);
V. “Козацькими стежками” (туристична краєзнавча робота);
VI. Від козацьких забав до олімпійських вершин.
·                   Старшокласники – МОЛОДІ ЗАХИСНИКИ УКРАЇНИ (учні та студенти віком 15–18 років) завершують вивчення програмного матеріалу гри “Захисник України” за напрямами:
VIІ. Відмінним навчанням, підготовкою до захисту Батьківщини продовжимо подвиг батьків;
VIІІ. “Слава козацька не вмре, не загине” (відродження народних мистецьких традицій).
Фінальні етапи гри «Захисник України» є завершальними заходами запланованої виховної роботи, що проходили в навчальному закладі і проводяться у формі табірних зборів.
Зважаючи на те, що п. 22 постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 р. № 1770 “Про затвердження положень про допризовну підготовку і про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей” передбачає, що після закінчення навчання за програмою допризовної підготовки (Захист Вітчизни) у навчальному закладі організовуються змагання з військово-прикладних видів спорту, вважаємо за доцільне проводити зазначені змагання як І етап гри «Захисник України», який проводиться щорічно в навчальних закладах.
Треба пам’ятати, що формування особистості національно свідомого громадянина України – процес довготривалий, складний та важкий, особливо, коли він ускладнюється реаліями сьогодення. А тому слід забезпечувати цілісність виховання, що вимагає залучення до участі в позаурочних заходах батьків учнів, учасників бойових дій на Сході України, представників сучасного українського козацтва та інших.
 
 
Р О З Д І Л  І.  ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ-ПАТРІОТИЧНОЇ ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНОЇ ГРИ «ЗАХИСНИК УКРАЇНИ»
 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. Всеукраїнська національно-патріотична військово-спортивна гра «Захисник України» є базовою і основною позакласною формою оборонно-масової і спортивно-оздоровчої роботи, початкової військової та фізичної підготовки, ідейно-патріотичного, морально-психологічного та національно духовного виховання учнівської молоді в позаурочний час.
1.2. Гра «Захисник України» є добровільним, незалежним, позапартійним угрупованням молоді, яке створюється для об'єднання дітей, підлітків та юнаків з метою їх виховання на традиціях і звичаях українського народу, підготовки до захисту Української держави.
1.3. Організаційною основою гри "Захисник України" є первинні осередки, які створюються в навчально-виховних закладах та за місцем проживання і діють під керівництвом відповідних штабів гри об'єднуються в місцеві (сільські, селищні, міські), територіальні (районні) та крайові (обласні), а крайові – у Всеукраїнську національно-патріотичну військово-спортивну гру "Захисник України".
 
II. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ГРИ «ЗАХИСНИК УКРАЇНИ»
 
2.1. Метою гри "Захисник України" є:
·                   виховання у юнаків та дівчат глибоких і твердих національно-патріотичних переконань, підготовка молоді до творчої праці, військової служби та захисту своєї Батьківщини шляхом залучення до оборонно-масової та військово-спортивної патріотичної роботи;
·                   формування і виховання в молоді високих морально-психологічних та морально-бойових якостей: мужності, сміливості, рішучості, відваги, стійкості, наполегливості, дисциплінованості й ініціативності на засадах козацької педагогіки та психології;
·                   виховання духовно та фізично розвиненого юного покоління суверенної України на історично сформованих засадах козацького світогляду та здорового способу життя, у дусі відданості Батьківщині та її народу, на основі відродження національних і загальнолюдських духовних і моральних цінностей.
·                   підготовка учнів до виконання конституційного обов’язку щодо захисту держави.
2.2. Передумови організації гри "Захисник України":
·                   наявність кваліфікованих, ініціативних вихователів, що виявляють своє бажання згуртувати допризовну і призовну молодь, дітей і проводити з ними виховну роботу;
·                   ініціативна та цілеспрямована на військово-патріотичне виховання учнівська молодь на бойових традиціях Української армії, робота викладацько-вчительського колективу навчально-виховних закладів;
·                   - діяльність ініціативних та цілеспрямованих на військово-патріотичне виховання молоді і підготовку її до військової служби та захисту Батьківщини громадських організацій, учасників Революції Гідності, бойових дій на Сході України.
2.3. Завданнями гри "Захисник України" є:
·                   виховання у дітей та юнацтва активної громадянської позиції, національної гідності і самосвідомості, любові до своєї Батьківщини, готовності захищати свій рідний край;
·                   вшанування подвигу та героїзму захисників української державності;
·                   опанування козацької культурної спадщини: гра на козацьких музичних інструментах, козацький танець, козацькі пісні і думи, вивчення козацького живопису, розпис й опорядження козацьких церков і житла, звичаїв і ритуалів, традицій, свят;
·                   оволодіння художніми промислами, козацькими способами життя і господарювання на землі (у полі, на городі, у саду), на пасіці, традиційними видами тваринництва тощо;
·                   переймання козацьких забав та військових ігор, традиційних козацьких видів фізичної культури, спорту та військових умінь, зокрема, різних видів єдиноборства, верхової їзди та кінного спорту, бойового танцю "Гопак" та інших національних військово-спортивних традицій з метою гартування козацького духу й тіла;
·                   осягнення секретів козацької кухні, здорового способу життя, козацької медицини, знахарства;
·                   зміцнення та розвиток дружби між дітьми та юнацтвом різних регіонів України.
2.4. Для виконання своїх завдань гра "Захисник України" створює осередки, де:
·                   навчає і гартує своїх членів під час занять у навчально-виховних закладах освіти, за місцем проживання, у літніх оздоровчих таборах і на зльотах;
·                   щорічно проводить змагання з військово-прикладних видів спорту;
·                   проводить походи, краєзнавчі, фольклорно-етнографічні експедиції тощо;
·                   - організовує і бере участь у екологічних та акціях милосердя, культурно-просвітницьких заходах.
2.5. Огляд якості вишколу Захисників Батьківщини, військово-патріотичного виховання козачат, юних захисників України та молодих захисників України у навчально-виховних закладах, в районах, областях і на державному рівні організовується та проводиться відповідно районними, обласними і Всеукраїнським (Головним) штабами Всеукраїнської національно-патріотичної військово-спортивної гри "Захисник України».
 
III. УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНО- ПАТРІОТИЧНІЙ ВІЙСЬКОВО- СПОРТИВНІЙ ГРІ "ЗАХИСНИК УКРАЇНИ"
 
3.1. Учасником військово-спортивної патріотичної гри "Захисник України" може стати кожен хлопчик чи дівчинка віком від 6 до 18 років (зваживши на те, що дівчатка і хлопчики будуть виховуватися за окремими програмами), які люблять Україну, хочуть добре знати її історію та культуру, давнє минуле, які поділяють ідеали захисту Батьківщини і вимоги цього Положення.
3.2. Особи, котрі досягли 18 років, відслужили чи продовжують військову службу в Збройних Силах України або інших військових формуваннях можуть зберегти своє право на участь у грі за бажанням. Вони одержують звання "Воїн-наставник" і беруть участь у виховній роботі з молоддю.
3.3. Відбір учасників гри "Захисник України здійснює первинний осередок (клас, загін, чота) на загальному зібранні (класу, взводу), чоти, за згодою батьків (для учнів) та після проходження певного курсу підготовки: ознайомлення із заповідями, правами та обов'язками, деякі знання з історії захисників держави, імена героїв тощо.
3.4. Припинення членства в грі "Захисник України" відбувається добровільно або за ухвалою ради класу, взводу, загону як стягнення за несумісні з цим Положенням дії.
3.5. Учасники гри "Захисник України" поділяються на козачат (молодших школярів) віком 6–10 років, юних захисників України (школярів середніх класів) віком 10–15 років, молодих захисників України (школярів старших класів) віком 15–18 років та дійсних воїнів – хлопців понад 18 років за місцем проживання.
 
IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ГРИ "ЗАХИСНИК УКРАЇНИ"
 
4.1. Учасник гри "Захисник України" має право:
·                   вирішального голосу при розгляді будь-яких питань гри "Захисник України";
·                   обирати і бути обраним до захисної старшини всіх рівнів гри;
·                   брати участь в усіх заходах, що стосуються гри;
·                   виносити на розгляд захисної громади будь-які питання гри "Захисник України";
·                   критикувати будь-яку особу й будь-який орган захисного товариства гри;
·                   апелювати (звертатися із заявами, оскарженнями) до будь-якого вищого органу гри;
·                   одержувати будь-яку інформацію про діяльність свого осередку та його окремих осіб, вимагати звіту і в разі потреби – дострокового переобрання старшини;
·                   бути відзначеним за взірцеве виконання обов'язків, успіхи в навчанні та праці.
4.2. Учасник гри "Захисник України" зобов'язаний:
·                   бути патріотом своєї Батьківщини, готувати себе до захисту вільної, соборної і демократичної Української держави;
·                   вважати військову службу святим обов'язком і справою честі українського захисника, визнавати це Положення і дотримуватися його вимог;
·                   брати активну участь у роботі свого загону, класу;
·                   відмінно навчатися, пройти певний курс підготовки з питань захисту Вітчизни;
·                   невтомно працювати над всебічним удосконаленням себе як людини і майбутнього воїна;
·                   постійно бути зібраним й ініціативним, швидко і точно виконувати накази шкільної старшини, мати охайний зовнішній вигляд, суворо дотримуватися дисципліни і правопорядку;
·                   свято дотримуватися кодексу лицарської честі;
·                   бути принциповим і вимогливим до себе та інших з питань збереження навколишнього природного середовища, брати активну участь у заходах щодо його збереження.
4.3. Молоді захисники України – учні (студенти) допризовного та призовного віку згідно з чинним законодавством в установленому порядку стають на військовий облік у військовому комісаріаті, а потім як призовники призиваються на строкову військову службу або приймаються на військову службу за контрактом у підрозділи Збройних Сил України або інші військові формування.
 
V. КОДЕКС ЛИЦАРСЬКОЇ ЧЕСТІ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ
 
Люби свою Батьківщину, материнську мову, неньку-Україну.
Шануй віру і звичаї свого народу.
Май свою національну і людську гідність; будь готовим захищати слабших, турбуватися про молодших, зокрема дітей.
Виховуй шляхетне ставлення до дівчинки, жінки, матері, бабусі; оберігай їх людську честь і гідність.
Слухай накази отамана, поважай старших та поради наставників.
Будь вірним українській національній ідеї, принципам української національної моралі і духовності.
Відстоюй повну свободу і незалежність особистості, народу, держави.
Кріпи свій характер і волю, будь терплячим і дисциплінованим.
Будь хоробрим і відважним, мужнім і невтомним.
Понад усе цінуй козацьку честь.
Будь лицарем до супротивника, зневажай жорстоких і лихих.
Будь ревним охоронником рідної природи.
Бережи традиції Українського козацтва, охороняй пам'ятки історії і культури свого народу.
 
КОДЕКС ЛИЦАРСЬКОЇ ЧЕСТІ ДЛЯ КОЗАЧАТ
Шануй маму і тата, завжди працюй завзято, 
Люби рідну країну, що зветься Україна, 
Турбуйся про молодших, жіноцтво поважай, 
Будь сильним, справедливим, скромним і правдивим
І рідну Батьківщину завжди захищай.
За волю, за віру, за честь України
Я буду невтомно стоять до загину, 
Нехай небезпека чатує навколо, 
Та друзів своїх я не зраджу ніколи.
А недруги наші нехай пам'ятають:
У чеснім бою козаки не втікають.
Чи горе навколо, чи радість буяє, 
Козак добрим людям завжди помагає.
 
VI. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ГРИ "ЗАХИСНИК УКРАЇНИ"
 
6.1. Основою організаційної структури Всеукраїнської національно-патріотичної військово-спортивної гри "Захисник України" є клас (загін, чота, взвод) – первинний захисний осередок за місцем навчання чи проживання або за інтересами.
6.2. Основною низовою організаційною одиницею козачат, юних захисників України, та молодих захисників України є відділення (десяток, рій), що складається із 7–10 учасників гри.
Відділення (десятки, рої) об'єднуються у взвод (шкільний клас, загін, чоту). Взводи (шкільні класи, загони, чоти) захисної молоді одного віку (школярі-однокласники) входять до складу роти (сотні), а роти (сотні) – до батальйону (куреня) захисної організації навчального закладу.
6.3. На чолі кожної структурної захисної одиниці стоїть виборна старшина, бажано з учнів-старшокласників та дійсних воїнів (наставників) у: відділенні (десятці, рою) – командир відділення; взводі (класі, загоні) – командир взводу; роті (сотні) – командир роти; батальйоні (курені навчальному закладі) – командир батальйону.
6.4. Захисна старшина обирається терміном на один рік на звітно-виборних зборах (радах), у першій половині жовтня. Шкільні збори (рада) є найвищим органом захисного самоврядування, що скликається на початку кожної навчальної чверті; ротна (сотенна) і взводна (загонова) – не рідше, як один раз на місяць. 
Батальйонна (курінна) старшина розробляє й узгоджує з керівництвом навчально-виховного закладу регламент і типовий план-графік діяльності батальйону (навчального закладу, куреня) на рік.
6.5. Національно-патріотична військово-спортивна гра "Захисник України" працює під батьківською опікою дійсних воїнів. Серед них є особи – учасники бойових дій за територіальну цілісність та незалежність нашої держави, які спеціально займаються виховною роботою серед учнів (студентів), або їх запрошують до праці самі керівники начальних закладів.
6.6. Гра "Захисник України" може мати свою традиційну символіку: прапор та форму одягу встановленого зразка. Форма одягу членів організації має бути повсякденною і святковою. Повсякденною може бути одяг для занять або похідна форма одягу військово-спортивного крою (святкова, парадна історично-традиційна: кольорові чоботи, шаровари, пояс, вишита сорочка, жупан (свитка), шапка зі шликом).
6.7. Учасники гри «Захисник України» носять такі відзнаки:
·                   на правому рукаві (10 см від верху) нашивається прапор України розміром 8х5 см;
·                   на лівому рукаві (10 см від верху) нашивається обласна (районна або навчального закладу) емблема (форма і зміст визначаються в області, районі, місті, навчальному закладі), а нижче від неї на 3 см – відзнака захисної старшини:
·                   командир відділення (десятки, рою) – одна жовта смужка розміром 8х1 см;
·                   командир взводу (загону, шкільного класу, чоти) – дві жовті смужки розміром 8х1 см;
·                   командир роти (сотні, паралельні класи) – три жовті смужки розміром 8х1 см;
·                   командир батальйону (куреня) – одна жовта смужка розміром 8х2 см і одна – 8х1 см.
На комірці носять восьмикутні зірочки діаметром 7–10 мм: козачата – одну: юні захисники України – дві, молоді захисники – три.
Форма звертання учасників гри між собою "Друже" (або "Подруго" у дівчат), додаючи ім’я.
 
VII. ВИМОГИ ДО КОЗАЧАТ, ЮНИХ ТА МОЛОДИХ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ
 
7.1. Вимоги до козачат, юних захисників України та молодих захисників України – це той обсяг знань, умінь і навичок, яким вони повинні оволодіти.
7.2. Вимоги до козачат: Козачата – це будь-які хлопчик чи дівчинка, які досягли 6-річного віку, люблять родину, шанують старших і хочуть багато дізнатися про історію рідного краю, неньки-України, бажають рости дужими, сміливими, вправними, мріють про щасливу долю свого народу, прагнуть зробити вільною та квітучою рідну Україну, а для цього:
·                   повинні добре навчатися;
·                   знати символіку своєї держави – Прапор та Герб України, вміти шанувати їх;
·                   знати гімн України та розуміти, чому називають себе українцями;
·                   знати, хто такі українські козаки, де жили, чим займалися, що таке дитячо-юнацьке козацьке товариство, членом якого вони є;
·                   знати, що таке козацький добрий вчинок;
·                   знати кодекси лицарської честі та лицарської звитяги;
·                   знати побут козаків, у чому саме можуть і повинні наслідувати козаків діти;
·                   знати кілька козацьких пісень, елементи гопака;
·                   знати, які сторінки з життя козаків пов'язані з місцевістю, де проживають діти;
·                   знати імена найвидатніших козаків і що з ними пов'язано в житті родини, населеного пункту, регіону;
·                   знати гасло козаків, звичай, обіцянку, пісню, привітання, хоругву, знак;
·                   старатися бути корисним для козацького товариства, допомагати батькам, старшим, кволим і знедоленим;
·                   дбати про загартування, чистоту і здоров'я свого тіла, виховувати здоровий дух;
·                   знати дату свого народження, своїх батьків, близьких родичів, свій родовід;
·                   уміти розповідати про Україну, важливі історичні події в державі та її славні імена.
7.3. Вимоги до юних захисників України. Юні захисники України –наступна ланка Всеукраїнської національно-патріотичної військово-спортивної гри «Захисник України», а тому й вимоги до них більші, завдання – серйозніші:
·                   відмінно й добре навчатися, поглиблювати і розширювати обсяг знань, здобутих на першій віковій ступені учасників гри;
·                   знати і вміти детально розповідати про Прапор та Герб, виконувати (співати) Гімн України, гордитися тим, що ти – українець і вміти доводити, що захисник України – це гордість нації; свято берегти звання українського воїна;
·                   якомога більше здобувати знань з історії запорізьких козаків, уміти зосередитися і розуміти, якими найкращими рисами козаків повинен оволодіти юний захисник України, самостійно підготуватися до походу, організувати до нього товаришів;
·                   оволодіти спортивною майстерністю захисників Батьківщини, виховувати в собі волю, загартовувати організм, готувати себе до серйозних випробовувань;
·                   за рівнем 9 балів оволодіти вимогами Програми, а саме умовами розділу VI "Від козацьких забав до олімпійських вершин".
7.4. Вимоги до молодих захисників України. Молоді – це дорослі хлопці, старшокласники і ті, що вже закінчили навчальний заклад середньої освіти. Це вже бувалі, вправні люди. Вони багато знають, багато вміють. Для молодих захисників України захист своєї рідної України – це найголовніший зміст їхнього життя, для чого вони:
·                   добре знають історію Запорізької Січі, життя і побут козацтва; історію, побут, культуру і традиції Гетьманського козацтва України;
·                   добре не тільки знають, але й виконують вимоги (закони) лицарської честі та лицарської звитяги;
·                   уміло орієнтуються в життєвих ситуаціях, готові стати вірними захисниками інтересів українського народу;
·                   отримали 12 балів за оволодіння вимогами розділу VI "Від козацьких забав – до олімпійських вершин" та розділу VII "Відмінним навчанням, підготовкою до захисту Батьківщини продовжимо подвиг батьків".
 
VIIІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРИ "ЗАХИСНИК УКРАЇНИ"
 
8.1. Щорічно на початку навчального року на раді загону (класу) вирішується питання про перехід школярів до наступного, вищого за віком ступеня національно-патріотичної військово-спортивної гри "Захисник України»: козачат – до юних захисників України; юних захисників України – до молодих захисників України, а першокласників у цей період приймають у козачата.
8.2. Старшина взводу (загону, класу) щотижнево проводить з козачатами, юними та молодими захисниками України заняття і тренування, які сприяють закріпленню знань і навичок з початкової військової підготовки та фізичному вишколу, регулярно видає листівку "Молодий захисник України".
8.3. У класі ведеться щоденник захисного загону, облік військово-патріотичної та оборонно-масової роботи, що проводиться в загоні, відвідування учнями (студентами) військово-спортивних занять за розкладом "День захисника", виконання ними установлених нормативів, участі в операціях тощо. Щоденник веде писар загону.
8.4. Старшина батальйону (куреня, школи) організовує не рідше одного разу в місяць навчання командирів відділень (десяток, роїв), командирів взводів (загонів, класів, чот), командирів рот (сотень паралельних класів), редакторів листівки "Молодий захисник України", розробляє календарний план, надає допомогу і контролює проведення військово-спортивної роботи в загонах.
8.5. У кожному батальйоні (школі, курені) визначається єдиний день підготовки козачат, юних та молодих захисників України – "День захисника України", що є днем оборонно-масової і спортивної роботи в навчальному закладі. У цей день кожного тижня за календарним планом штабу батальйону (куреня, школи) у взводах (класах, загонах) проводяться заняття відповідно до розділів військового вишколу, конкурси, огляди, естафети, змагання, вікторини, олімпіади, фестивалі, операції за змістом Програми національно-духовного відродження та Програми допризовної підготовки молоді.
В інші дні тижня в навчально-виховних закладах в позаурочний час і за місцем проживання за окремим розкладом проводяться навчання та тренування в гуртках і секціях традиційних козацьких і сучасних олімпійських видів фізичної культури, спорту, національних військових умінь.
8.6. "День захисника України" визначається штабом батальйону (куреня, школи) з урахуванням загального плану навчально-виховної роботи навчального закладу і затверджується наказом директора. "День захисника України" може проводитися за змінами і курсами залежно від кількості учнів і можливостей навчального закладу. Усі заходи "Дня захисника України" проходять в позаурочний час.
8.7. У вихідні та дні канікул взводи (класи, загони, чоти) проводять кінні, лижні, велосипедні, шлюпочні і піші походи, марші-кидки, тактичні ігри на місцевості, трудові десанти з обладнання і ремонту військово-спортивних споруд, допомоги немічним людям, дотримання природозахисних заходів тощо.
8.8. Обов'язкові заходи, що пропонуються для проведення протягом року у взводах (загонах, класах), ротах (сотнях) і в батальйоні (курені, школі) навчально-виховного закладу та за місцем проживання:
Вересень. Ради взводів (загонів, класів, чот) з питань щодо переходу (прийому-посвяти) школярів до наступного, вищого за віком ступеня національно-патріотичної військово-спортивної гри "Захисник України": козачат – до юних захисників України; юних захисників України – до молодих захисників України.
Одночасно в цей період здійснюється урочистий прийом першокласників в козачата.
Структурно-організаційні заходи за місцем проживання:
Вересень – травень. "День захисника України". Навчання захисної старшини та щотижневе навчання членів гуртків і секцій з військово-прикладних видів спорту.
Вересень – серпень. Огляд-конкурс навчальної бази початкової військової підготовки та фізичного виховання – "Козацька турбота". Операція "Турбота". Постійне проведення заходів всебічної допомоги людям похилого віку та немічним. Турбота про довкілля – відновлення (розчистка) джерел, струмків, маленьких річок, озер тощо.
Жовтень. Змагання "Козацьке завзяття" до дня покровительки Українського козацтва і Збройних Сил України – Покрови Пречистої Богородиці та Дня українського козацтва, Дня захисника України. Зміст: підтягнутися, піднятися перевертанням та силою на перекладині; зіскочити боком та заскочити з позиції ноги нарізно з кінців паралельних брусів; стрибнути з ногами нарізно через козла і через коня в довжину; підніматися по канату або жердині; бігти на відстані до 1000 м; метати гранату на відстань; спортивні ігри, показові виступи тощо.
Листопад – грудень. Операція "Дорогою героїв" до Дня Збройних Сил України. Огляди, вікторини, конкурси, походи по місцях бойової слави українського народу.
Листопад, березень. Операція "Зелена хвиля". Проведення заходів з насадження дерев, кущів та інше.
Січень – лютий. Великі ради (збори) та вибори старшини у відділеннях – (десятках, роях), взводах (загонах, класах), ротах (сотнях, паралельних класах) та батальйоні (курені, школі).
Березень. Операція "Захист". Проведення вікторин, тренувань та змагань з цивільного захисту. Підготовка до "Дня цивільного захисту" в навчальних закладах. Весняне таборування. Походи, змагання, вікторини, конкурси, операції.
Квітень. Операція "Снайпер". Обладнання стрілецьких тирів, місць для стрільби, змагання в стрільбі. "День цивільного захисту" в навчальних закладах.
Травень (перша половина). Урок мужності "Відмінним навчанням, підготовкою до захисту Батьківщини продовжимо подвиг батьків". Участь у вахті пам'яті патріотів України, що полягли в бойових діях за незалежність і волю України.
Травень (середина місяця). Операція "Дельфін". Обладнання, підготовка місць для плавання, навчання плаванню, змагання.
Травень (друга половина місяця). Фінал національно-патріотичної військово-спортивної гри «Захисник України» у навчальному закладі (загальноосвітній школі, професійно-технічних та вищих навчальних закладах І–ІІ р. а. Фінал може проводитися разом з військово-спортивним святом з нагоди закінчення вивчення шкільного предмета «Захист Вітчизни».
Червень – серпень. Літнє таборування. Військово-спортивні заняття, конкурси, вікторини, змагання, походи в оборонно-спортивних оздоровчих таборах. Підсумки військово-патріотичної виховної роботи за рік.
8.9. Для методичного і педагогічного керівництва грою "Захисник України" в навчально-виховному закладі створюється рада консультантів із числа вчителів, викладачів, ветеранів війни, учасників бойових дій за територіальну цілісність та незалежність України, батьків, представників військкоматів, військових частин та військових інститутів, що мають шефство над навчальними закладами, медичних працівників, студентів вищих навчальних закладів. Головою ради є заступник директора з питань навчально-виховної роботі, а заступником голови ради і головним консультантом – військовий керівник (викладач предмета «Захист Вітчизни»). Голова ради консультантів здійснює методичне і педагогічне керівництво грою "Захисник України" через класних керівників, командирів захисних структур батальйону (школи).
Директор навчального закладу здійснює організаційно-педагогічне керівництво грою "Захисник України", мобілізує класних керівників, весь педагогічний колектив на активну участь в військово-патріотичному вихованні козачат, юних захисників України та молодих захисників України, надає конкретну допомогу раді консультантів, керівництву батальйону (куреня) з питань матеріального і організаційного забезпечення гри.
 
ІX. ПРАПОР БАТАЛЬЙОНУ (КУРЕНЯ), РИТУАЛИ ГРИ "ЗАХИСНИК УКРАЇНИ"
 
9.1. Національно-патріотичний військово-спортивний батальйон (курінь) навчально-виховного закладу має свій прапор.
9.2. У Всеукраїнській національно-патріотичній військово-спортивній грі «Захисник України» виконуються такі ритуали:
·               урочистий прийом у козачата нових учасників гри;
·               винесення прапора батальйону (куреня) під час проведення урочистих заходів в навчально-виховному закладі або батальйоні (курені);
·               урочисте шикування козачат, юних захисників України, молодих захисників України з нагоди державних і військово-професійних свят;
·               вшанування пам'ятних дат історії і видатних осіб України з виставленням почесної варти біля пам'ятників, обелісків та меморіальних знаків;
·               оголошення перед строєм наказів з приводу гри «Захисник України».
·               Вітання з козачатами, юними захисниками України, молодими захисниками України всіх учасників виховного процесу на заняттях, у фіналах, військово-спортивних святах, повсякденних зустрічах та спілкуваннях – "СЛАВА УКРАЇНІ!"; відповідь – "ГЕРОЯМ СЛАВА!".
 
X. КЕРІВНИЦТВО ГРОЮ «ЗАХИСНИК УКРАЇНИ»
 
10.1. Організаторами Всеукраїнської національно-патріотичної військово-спортивної гри "Захисник України" є Міністерство освіти і науки України разом із Міністерством оборони України та зацікавленими у національно-духовному та військово-патріотичному вихованні молоді міністерствами і відомствами України відповідно до Концепції допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання молоді, затвердженої Указом Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948/2002.
10.2. На кожному адміністративному рівні керівництво грою "Захисник України" здійснюють відповідні органи управління освіти і науки та місцеві органи військового управління з активною і узгодженою участю відповідних органів управління фізкультури, спорту та туризму, їх медичним забезпеченням, громадськими організаціями, статутна діяльність яких передбачає засади зміцнення обороноздатності Української держави.
10.3. Для керівництва грою "Захисник України" і проведенням заходів на місцях утворюються штаби в органах управління освіти і науки обласних, районних і міських державних адміністрацій за активної участі громадських організацій, статутна діяльність яких передбачає засади зміцнення обороноздатності Української держави.
До складу штабів входять представники освіти і науки, військових комісаріатів, військових частин, спортивних організацій, органів управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту, громадських організацій, преси, радіо, телебачення, а також генерали і офіцери запасу та у відставці, які беруть участь у військово-патріотичному вихованні молоді, учасники бойових дій за незалежність та територіальну цілісність Української держави.
10.4. Місцеві штаби здійснюють організаційне і методичне керівництво грою "Захисник України", військово-патріотичним вихованням молоді та підготовки її до захисту Вітчизни, розробляють пропозиції щодо організації гри і проводять навчання консультантів, батальйонних (курінних), ротних (сотенних), взводних (загонових, класних, чотних) та відділень (десятинних, ройових) командирів, проводять огляди, операції, змагання, фінали; узагальнюють і пропагують кращий досвід роботи через пресу, радіо, телебачення; здійснюють контроль за ходом гри, вишколом учнів (студентів).
 
ХІ. УЧАСНИКИ ЗАКЛЮЧНИХ ЕТАПІВ ГРИ «ЗАХИСНИК УКРАЇНИ»
 
11.1. У грі «Захисник України» беруть участь учні (студенти) 8–11 класів (передвипускних, випускних курсів) загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів І, ІІ рівнів акредитації.
11.2. Взвод складається з 14 осіб, з них 12 учнів (студентів) (9 хлопців, 3 дівчат), 2 керівники: педагог, який готував взвод, та представник органів управління освіти або місцевого органу військового управління.
 
XII. ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ГРИ "ЗАХИСНИК УКРАЇНИ"
 
12.1. Етапи гри «Захисник України» оголошуються наказом Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України) та проводяться впродовж двох навчальних років.
12.2. Гра «Захисник України» проводиться в чотири етапи:
І етап – щорічно в листопаді–грудні поточного навчального  року на базі загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації за участю учнів (студентів) 8–10 класів (передвипускних курсів);
ІІ (районний, міський) етап – у березні–квітні поточного навчального року серед взводів переможців І етапу за участю учнів (студентів) 8–10 класів (передвипускних курсів);
ІІІ (обласний, м. Київ) етап – у вересні–жовтні наступного навчального року серед взводів переможців ІІ етапу за участі учнів(студентів) 9–1 класів (передвипускних, випускних курсів).
ІV (фінальний) етап проходить у березні-квітні наступного навчального року серед взводів переможців ІІІ етапу за участю учнів (студентів) 9–11 класів (передвипускних, випускних курсів).
12.3.У ІІ, ІІІ, ІV етапах гри «Захисник України» беруть участь взводи-переможці із залученням учасників інших взводів, які показали кращі результати.
12.4. Проведення гри «Захисник України» забезпечують на:
І етапі – загальноосвітні, професійно-технічні та вищі навчальні заклади І, ІІ рівнів акредитації;
ІІ та ІІІ етапах – районні (міські), районні – у містах відділи освіти, департаменти (управління) освіти обласних, Київської міської державних адміністрацій, територіальні органи військового управління, громадські організації (за згодою).
ІV етапі – Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (далі – ПТЗО), Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України, Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Головне управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України, громадські організації (за згодою).
 
ХІІІ. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ВИДІВ ЗМАГАНЬ ТА КОНКУРСІВ

Гра «Захисник України» є завершальним заходом запланованої виховної роботи на засадах традицій українського козацтва та козацько-лицарської духовності, що проводилась у навчальному закладі. Гра «Захисник України» проводиться у формі табірного збору: районного 3–5 днів, обласного 4–6 днів та фінального 5–7 днів.
Для успішного проведення гри «Захисник України» доцільно об’єднати зусилля органів місцевого самоврядування, органів управління освітою, навчальних закладів, державних організацій та громадських організацій, які зацікавлені в зазначеному заході.
До програми гри «Захисник України» включаються такі види змагань, конкурсів та вікторин, проведення яких можливо забезпечити суддівськими та інструкторськими кадрами, що обізнані з методикою суддівства окремих видів змагань та конкурсів і здатні забезпечити безпечні умови для кожного учасника змагань під час проведення заходу.
13.1. Конкурс «Ватра», художньо-мистецьке представлення взводу, що включає інформацію про навчальний заклад, особливості місця проживання тощо. (Учасники представляють свій край, район, населений пункт, його історію у пісенній та літературній творчості).
13.2. Конкурс «Візитка взводу»: гімн, емблема, девіз, прапор, позивний (пароль), однострій тощо. (Перед подачею письмового підтвердження команди повинні виконати завдання: придумати атрибутику команди (назва характеризує регіон команди, наприклад: «Сваричівські оси» тощо), відзнака (емблема взводу, нашивка на одязі, що підтверджує назву команди), взводний клич-девіз (стисле формулювання провідної ідеї, програми дій), взвідне гасло –позитивний (короткий вислів, що пояснює зміст герба), прапорець встановленої форми із своїми барвами. Типова форма – однострій.
Завдання повинні відповідати ідейним принципам лицарства: «Служити Богові, Батьківщині, ближнім».
13.3. Вікторина (Відун) з питань, присвячених суспільно-політичним подіям в Україні кінця 2013 року та початку 2014 року (Герої Небесної Сотні), інтелектуальні змагання з історії України, доби козаччини, українських військових формувань різних епох, сучасних Збройних Сил України (у формі гри «Брейн-ринг», «Що?, Де?, Коли?» та ін.). Учасники відповідають на питання з історії України та історії Збройних Сил нашої держави.
13.4. Конкурси на кращу пісню, рукописну газету, кінофільм чи відеофільм про гру «Захисник України» та заходи в рамках гри, проведені за минулі три роки.
13.5. Змагання на туристичній смузі перешкод зі спортивного та туристського орієнтування (туристсько-спортивна естафета). Смуга перешкод із використанням козацької легенди та подолання перешкод (подолання перешкод, навісної переправи, рух по купинах, повзання по-пластунськи).
13.6. Конкурс звітів під загальним гаслом «Добре діло» (виконання доброго діла, проведення духовно-патріотичного заходу, етнографічного дійства на засадах лицарського служіння Батьківщині та ближньому). Виконання ройового доброго діла з організацією, що реалізує благодійні проекти, кампанії із залученням волонтерів (відновлення та дослідження пам’яток воїнів, учасників бойових дій за територіальну цілісність і незалежність Української держави).
13.7. Змагання з вогневої підготовки (стрільба із пневматичної зброї). Стрільба виконується із положення лежачи з упору, відстань 10 м, мішень «П», кількість патронів: 3 – пробних, 5 – залікових.
13.8. Змагання зі стройової підготовки – стройовий впоряд (за Стройовим Статутом Збройних Сил України відповідно до умов проведення конкретного заходу). Впоряд (стройова підготовка). Оцінка зовнішнього вигляду, одностроїв, зорганізованості та якості виконання впорядових наказів (стройове положення, виконання команд «Рівняйсь!», «Струнко!», «Вільно!», повороти на місці, перешикування з одної шеренги у дві і назад, розмикання і змикання відділення, вихід із строю, підхід до начальника і повернення в стрій). Виконання маршової патріотичної пісні.
13.9. Гра-змагання з тактичної підготовки у формі тереневої гри на місцевості з використанням елементів страйкболу. (Усі учасники діляться на дві команди, завдання яких захопити прапор противника, кожна команда має свій колір, стрічку певного кольору чіпляють учаснику на рукав, і, якщо противник її зняв, тоді вибуває з гри).
13.10. Змагання з фізичної підготовки та вправності у виконанні вправ – боротьба «Лава на лаву», перетягування каната (воза), метання предметів у ціль, швидкісний біг на 30 м, човниковий біг, силові вправи: підтягування для хлопців, згинання та розгинання рук в упорі лежачи від гімнастичної лави для дівчат тощо.
13.11. Конкурс з медичної підготовки – надання долікарської допомоги – «Рятівник» (відповідно до умов проведення конкретного заходу). Змагання з надання першої долікарської допомоги та елементи рятувальних робіт (завдання складаються з теоретичної та практичної частин. У теоретичній частині учасники відповідають на питання з медичної підготовки, у практичній – уміння надавати долікарську допомогу та транспортування потерпілого).
13.12. До програми змагання кожен взвод складає свою козацьку легенду (думу).
13.13. Таборування (бівак) – оцінка побуту, чистоти, доцільності розміщення, дотримання санітарно-гігієнічних норм, стан спорядження особистих речей, посуду тощо. Учасники повинні підтримувати у своєму таборі санітарно-гігієнічні норми, чистоту посуду та інших особистих речей, у таборі повинні бути прапор, емблема та інші атрибути, притаманні військовому устрою.


Р О З Д І Л  ІІ.  СИСТЕМНО-СТУПЕНЕВА ПІДГОТОВКА В ХОДІ ПРОВЕДЕНН ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОЇ ВІЙСЬКОВО- СПОРТИВНОЇ ГРИ «ЗАХИСНИК УКРАЇНИ»
 
ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА СТУПЕНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ КОЗАЧАТ
 
I.МІЙ РІДНИЙ КРАЙ  
                                          Вивчення історії рідного краю
 
Вивчення історії рідного краю. Ознайомлення з рідним селом, містом, екскурсії по селу, місту, де мешкаєш, вивчення історії виникнення села, міста, його перших років існування; пошукова робота шляхом зустрічей з людьми похилого віку своєї місцевості, їхні розповіді про минуле місцевості, де ти живеш: у міру можливості – збирання старовинних речей побуту, вишивок, костюмів різних регіонів України, писанок тощо.
Вивчення історії району, області, ознайомлення з найяскравішими сторінками їхнього розвитку; висвітлення так званих "білих плям історії" (доля України в складі Московської імперії, боротьба за національну незалежність українців в XVII ст., колективізація, Голодомори, фізичний і духовний терори Московської імперії проти українського народу, участь земляків у Другій світовій війні, національно-визвольні змагання в післявоєнний період).
Видатні земляки рідного краю (політичні та військові діячі, письменники, інженери. педагоги, підприємці та ін.), їх місце та роль у розвитку рідного краю, усієї України, внесок у світову науку, культуру, мистецтво, економіку.
Матеріали історії рідного краю, Батьківщини розміщуються в шкільному музеї "ВІЙСЬКОВОЇ СЛАВИ".
 
                           ІІ.   ГЕЙ ВИ, ХЛОПЦІ, СЛАВНІ ЗАПОРОЖЦІ"
Козак-«Захисник України» у всі часи
 
Реалії сьогодення визначили пріоритетні напрями з військово-патріотичного виховання дітей і молоді, .зустрічі з учасниками бойових дій на Сході України та героями Революції Гідності; відвідання військовослужбовців, та учасників «Майдану» які отримали поранення та проходять реабілітацію у медичних закладах, написання листів у рамках Всеукраїнської акції «Лист пораненому», встановлення у навчальних закладах меморіальних дощок (знаків) на вшанування пам’яті загиблих воїнів – героїв–односельців.
Вивчення історії, місць розташування Запорозьких січей, побуту козаків. Добре вивчити, зрозуміти й усвідомити саме поняття "КОЗАК" та чітко засвоїти його морально-психологічну суть як захисника України.
Зрозуміти роль та значення козацького побратимства. Вивчення кодексів лицарської звитяги та лицарської честі.
Ознайомлення з першоджерелами і вивчення історичної літератури про запорозьких козаків; їхні визвольні походи та переможні битви за незалежність України і волю українського народу, гетьманів України і їхню роль в обороні незалежності і державотворенні України; збирання прислів'їв та приказок про козаків; зустрічі зі старожилами району, що пам'ятають народні думи, звичаї, прикмети, пов'язані з життям козацтва, збирання старовинних легенд своєї місцевості. Вивчення історії місцевих товариств (осередків) українського козацтва.
 
III. ДУХОВНІ ЦІННОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КОЗАКІВ- ЗАХИСНИКІВ ДЕРЖАВИ
 
Піднесення на високий рівень культу батька і матері, бабусі і дідуся, роду і народу. Слід наголосити, що в Україні діти завжди зверталися до батьків тільки на ВИ: шляхом бесіди, зустрічей з батьками виховувати у дітей поняття, що батько – захисник сім'ї, роду, творець історії, державності. Використовуючи козацький фольклор, де батько для дитини – високий і незаперечний взірець стійкості, мужності і відваги, виховувати в дітей на конкретних прикладах поняття рівноправності в сім'ї чоловіка і жінки, прищеплювати любов і повагу до матері як берегині роду свого. Обов'язково вивчити свій родовід, чим уславлений рід, його таланти, звичаї. Можливе проведення родинних свят: "З бабусиної скрині", "Роде наш красний" та ін. Значення християнської віри для козаків. Бог оберігає незалежну Україну, надає їй духовних сил у боротьбі з ворогами. Ознайомити дітей з найпоширенішими молитвами козаків. Покрова Пресвятої Богородиці – найвизначніше свято української нації (14 жовтня), День захисника України; День українського козацтва; День створення Української повстанської армії. Розвивати духовність на основі національних свят, забезпечувати участь у них дітей – козачат.
 
ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА СТУПЕНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ «ЮНИХ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ»
 
IV. КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ
Відродження військово-спортивного мистецтв Українського козацтва
 
У процесі бесід, розповідей, екскурсій до музеїв та походів виховувати в дітей кращі риси козаків: вірність і відданість аж до саможертовності Вітчизні, матері, народу; почуття незламної дружби, нехтування небезпекою; відстоювання своєї волі, свободи народу.
На основі конкретних прикладів з життя козаків спонукати дітей до прагнення розвивати в собі багатирську силу і дух, міцний фізичний гарт. Проводити загартовування організму (загартовувати організм): плавання (і під водою з очеретиною), обмивання холодною водою, улітку спати просто неба; вивчення народної медицини та можливість застосовування її на практиці (лікування народними методами кашлю, нежиті, кровотеч, неглибоких ран, укусів змій тощо).
Вивчення і практичне відновлення народних ігор та забав, де мірялися силою, опанування мистецтва верхової їзди та єдиноборств. "Гопак" як один із найпоширеніших національних видів єдиноборства, покликаний піднести бойовитість духу, віру в свої сили, порив до життя, зокрема, прийоми "повзунці", "голубці", "тинки", "пістоль", "розніжка", "шулик".
Ознайомлення і вивчення основних форм боротьби козаків "гойдак" (розвідники пластуни), "спас" (оборонний характер), навкулачки, на ременях, на палицях. Проведення в ігровій формі ранків "Котилася торба", де ознайомити учнів з найкращими народними іграми.
Організувати і регулярно проводити огляди якості військово-спортивного вишколу учнів в осередках, на першість населених пунктів, районів тощо.
 
V. КОЗАЦЬКИМИ СТЕЖКАМИ
Туристична краєзнавча робота
 
Відновлення діяльності пошукових загонів з метою вивчення бойового шляху військових частин, що розміщені на території населеного пункту, військовослужбовців, що є випускниками або працівниками навчального закладу.
Вивчення природи рідного краю. Проведення піших, кінних та на технічних засобах походів по навколишній місцевості з метою ознайомлення з цікавими, пов'язаними з історією запорізького (українського) козацтва, місцями. Готувати себе переборювати труднощі, оволодівати туристичною майстерністю. Проводити походи по місцях, пов'язаних з козацькою славою свого району, області, України. Складати щоденники, вести нотатки, можливо літописи на основі зустрічей з цікавими людьми. Провести походи в природу: "До козацького кулешу", де бажані козацькі забави, змагання з традиційних видів фізичної культури, а також пісні, танці, козацьке вогнище.
Відновлювати традиційно український напрям господарювання і фізичного самовдосконалення – конярство і кінний спорт, верхова їзда якого в далекому минулому започаткована нашими предками.
Відновлювати і розвивати кінні туристичні маршрути в кожному регіоні України.
 
VI. ВІД КОЗАЦЬКИХ ЗАБАВ – ДО ОЛІМПІЙСЬКИХ ВЕРШИН
 
Постійно і цілеспрямовано працювати над удосконаленням свого фізичного розвитку, обов'язково бути членом двох секцій фізичної культури та спорту (одна з них – технічного спрямування), оволодіти всім обсягом програмних вимог з фізичного виховання козачат, джур козацьких і молодих козаків як захисників Батьківщини.
З легкої атлетики: навчатися метати на відстань і в ціль м'яч, гранату, спис, диск; стріляти з лука, вогнепальної та пневматичної зброї, стрибати в довжину, виконувати нормативи:
·                   підтягування на перекладині та віджимання на паралельних брусах;
·                   біг на 100, 1000 м, крос на 3000 м, маршу-кидок на 5000 м, човникового бігу 10х10 м, комплексної силової вправи.
З гімнастики вміти виконувати вправи:
·                   на турніку (поперечині, окремо і в комбінаціях): підйом перевертанням; підйом силою; підйом зачепом; підйом розгином; оборот назад торкаючись; мах дугою; зіскок дугою; зіскок на масі назад;
·                   на паралельних брусах (окремо і в комбінаціях): згинання і розгинання рук в упорі статично і в розмахуванні; підйом розгином;
·                   стійка на плечах; зіскок з кінців ноги нарізно; зіскок боком та на масі вперед зіскок вправо (вліво) з поворотом наліво (направо) кругом;
·                   комплексну силову вправу;
·                   стрибки через гімнастичного козла та коня в ширину і в довжину;
·                   лазити по вертикальній жердині (голоблі) і канату за допомогою і без допомоги ніг.
·                   їздити ("триматись реп'яхом") верхи на коні, плавати, ходити на лижах, керувати мотоциклом і автомобілем;
·                   інші вправи із сучасних олімпійських видів фізичної культури та спорту, що сприяють вихованню у козацької молоді сміливості, спритності, кмітливості, сили, силової та швидкісної витривалості.
 
ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА СТУПЕНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ «МОЛОДИХ ЗАХИСНИКІВ УРАЇНИ»
 
VII. ВІДМІННИМ НАВЧАННЯМ, ПІДГОТОВКОЮ ДО ЗАХИСТУ БАТЬКІВЩИНИ ПРОДОВЖИМО ПОДВИГ БАТЬКІВ
 
Всеукраїнська національно-патріотична військово-спортивна гра «Захисник України» передбачає щотижневі військово-патріотичні заходи, військово-спортивні тренування, заняття за змістом Програми допризовної підготовки (Захист Вітчизни) молоді; змагання, естафети, конкурси, вікторини, олімпіади, операції, десанти, походи до місць славного минулого і сьогодення українського народу.
Допризовна підготовка (Захист Вітчизни) молоді за змістом і обсягом навчання повинна забезпечити достатньо високий рівень військового вишколу захисників Батьківщини, враховуючи те, що значна їх кількість не зможе пройти курс кадрової служби в Збройних Силах України, і в умовах певної ситуації збройного конфлікту візьме зброю і стане до лав захисників Батьківщини з тим рівнем військової підготовки, який вона здобуде в навчальному закладі загальної або професійно-технічної освіти.
Метою заходів цього розділу для кожного учня (студента) є:
Збройні Сили України: поглиблення знань історії України та її війська, героїчного минулого українського народу, його боротьби за свободу і незалежність своєї Батьківщини – славних перемог запорожців над військами Османської імперії, польської шляхти, Московського царства та інших. Продовжити ознайомлення із складом, структурою та призначенням Збройних Сил України на сучасному етапі. Виховувати в собі глибокі національні почуття патріотизму, любові до Батьківщини та її Збройних Сил, готовності до бездоганного виконання військового обов'язку, дисциплінованості й особистої відповідальності за захист своєї Батьківщини, України;
тактична підготовка: поглибити знання основ бойових дій стрілецького відділення та обов'язків солдата в бою; закріпити практичні навички щодо виконання дій солдата в наступальному бою, обороні та розвідці; продовжити ознайомлення з прийомами боротьби з танками і веденням вогню з автомата по літаках і вертольотах противника. Виховувати в собі мужність, відчуття побратимства та колективізму, готовність до взаємодопомоги, виконання поставленого бойового завдання;
вогнева підготовка: 
·                   поглибити знання бойових властивостей та матеріальної частини стрілецької зброї та ручних гранат;
·                   закріпити практичні навички в діях щодо виконання прийомів і правил стрільби зі стрілецької зброї та метання ручних гранат.
Виховувати в собі впевненість в бойових якостях вітчизняної зброї та усвідомлення необхідності майстерного володіння нею.
Із статутів Збройних Сил України: поглибити знання вимог військової дисципліни, правил військової ввічливості, обов'язків солдата, днювального та вартового; закріпити навички при звертанні до старших (начальників), у діях при виконанні розпоряджень та віддаванні військової честі; продовжити ознайомлення із загальними обов'язками військовослужбовців, завданнями внутрішньої та вартової служби; виховувати в собі любов до Збройних Сил України, готовність до бездоганного виконання наказів командирів і начальників, високу дисциплінованість і справність.
Зі стройової підготовки: 
·                   поглибити знання елементів строю, обов'язків та порядку дій солдата перед шикуванням та в строю;
·                   закріпити практичні навички виконання команд в строю і окремих стройових прийомів без зброї; 
·                   продовжити ознайомлення з порядком виконання стройових прийомів зі зброєю; 
·                   виховувати в собі організованість, дисциплінованість, підтягнутість, охайність, відчуття колективізму, побратимства і взаємодопомоги.
З воєнної топографії: 
·                   закріпити знання та практичні навички орієнтування та визначення свого місця знаходження в різних умовах пори року, доби, погоди і на незнайомій місцевості; 
·                   виховувати в собі ініціативність, кмітливість, витриманість і самовладання, готовність до самостійних дій.
·                   З цивільної оборони: 
·                   поглибити знання факторів ураження аварій, катастроф, стихійного лиха, зброї масового знищення людей, способів та засобів захисту від них; 
·                   закріпити практичні навички щодо використання засобів колективного та індивідуального захисту, приладів радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю, виготовлення простих засобів захисту органів дихання,  проведення часткової санітарної обробки людей; виховувати в собі високі морально-психологічні якості, впевненість в ефективності заходів цивільної оборони, надійності засобів захисту від зброї масового ураження, високу організованість, дисциплінованість, готовність виконувати обов'язки з цивільної оборони в складних умовах обстановки.
З медично-санітарної підготовки: 
·                   поглибити знання основ організації медичної служби цивільної оборони і її основних завдань, обов'язків санітарних дружин, змісту першої долікарської допомоги у вогнищах масового ураження і правил виконання процедур із догляду за хворими; 
·                   закріпити практичні навички щодо надання першої долікарської допомоги при травмах, опіках, нещасних випадках, ураженнях отруйними речовинами і радіаційних опроміненнях, при заходах профілактики інфекційних захворювань і догляду за хворими; виховувати в собі патріотизм, гуманне ставлення до хворих, прагнення оволодіти медичними знаннями, свідомо виконувати свій благородний обов'язок з надання допомоги ураженим і хворим.
З фізичної підготовки: 
·                   домагатися відмінного (12-бального) рівня фізичної підготовки в обсязі вимог Програми фізичного виховання в навчально-виховному закладі та розділу VI цієї програми; впевнено виконувати прийоми подолання комбінованих військово-спортивних смуг перешкод, туристичних естафет, перешкод під час марш-кидків, тактичних ігор на місцевості і туристичних походів, бути фізично готовим до військової служби, до захисту Батьківщини; обов'язково брати участь у роботі гуртків військово-прикладних видів фізичної культури і спорту; виховувати в собі мужність, силу волі, витривалість, спритність, моторність, морально-психологічну стійкість, здібність і готовність витримувати великі фізичні навантаження.
З військово-прикладної, технічної підготовки: 
·                   оволодіти навичками з одного з технічних і військово-прикладних видів спорту (автомобільний, мотоциклетний, планерний, парашутний, модельний, водомоторний і радіоспорт, воєнно-прикладні багатоборства та ін.); виховувати в собі любов до знань, техніки і праці, сміливість, відвагу, фізичну витривалість.
 
            VIII. СЛАВА КОЗАЦЬКА НЕ ВМРЕ, НЕ ЗАГИНЕ...
Відродження народних мистецьких традицій
 
Збирати старовинні легенди своєї місцевості, вивчати історію виникнення обрядів і свят кожної пори року: колядки, щедрівки, зажинки, обжинки, свято першої борозни та інші.
Ознайомлення з історією та вивчення козацької та української народної пісні, збирання пісенних матеріалів своєї місцевості.
Брати участь в народних святах: Андрія, Різдвяні свята, Ой на Івана Купала, Калиновий цвіт та ін.
Організувати дитячі фольклорні вертепи, драматичні гуртки, колективи з вивчення й виконання козацької пісні та танцю, української народної пісні та танцю. Відновити вечорниці та виступи козацьких музичних і хорових колективів у неділю та святкові дні в місцях масового відпочинку громадян населених пунктів.
 
ПРОГРАМА ДЛЯ ДІВЧАТОК
ХIV. ХАТА МОЯ, БІЛА ХАТА
 
Мати – берегиня роду свого. Зустрічі-бесіди зі своїми бабусями, сусідами, де дізнаватися про роль жінки у сім'ї; збирання фольклорних матеріалів про сімейні свята та відновлення цих старовинних чудових обрядів: сватання, весілля, підготовка, яка передувала цим традиційним українським обрядам; родини, христини тощо. Збирання матеріалів старовини, побутових, зокрема вишивки, гаптування, костюмів та ін., у міру можливості створити кімнату-музей Матері.
 
         XV. РІДНА МАТИ МОЯ, ТИ НОЧЕЙ НЕДОСПАЛА
                                                   Пісні моєї мами
 
Ознайомлення і розучування колискових пісень. Підготувати і провести ранок (вечір) "Пісня моя колискова", "Бабусині казки"; зустрічі з місцевими цікавими жінками району, міста, села; упорядкування з їх розповідей цікавих матеріалів-оповідей, казок, легенд; "Нічого кращого не має, як тая мати молодая..." – збір матеріалів, вечори, ранки тощо. 
Вивчення українських народних пісень, що співають у рідному селі, районі, складання невеличких збірок "Пісні мого краю".
 
XVI. ОЙ У ЛУЗІ ЧЕРВОНА КАЛИНА
 
Ознайомлення дівчаток з найпоширенішими в Україні з давніх-давен рослинами – символами України: калиною, вербою, тополею, мальвами, соняшниками. Відтворення в природі українського озеленення: вдома, біля школи, в парку, на вулиці, у міру можливості насадження алей над водою з оберегів нашої духовної спадщини.
Підготовка і проведення ранків (вечорів) "Тут земля мила, де мати родила".
 
XVII. І НА ТІМ РУШНИЧКОВІ
Навчання жіночої майстерності
 
Моя перша вчителька; перейняти ту майстерність, якою володіють мама, бабуся і навчити подруг вишивати, гаптувати, плести. Шляхом гурткової роботи навчати дівчаток декоративно-ужиткової майстерності, аранжуванню, української кулінарії, музичного та танцювального мистецтва. Створити клуби дівчаток "Господарочка", де за спеціальними програмами передбачати можливість навчання дівчаток жіночої майстерності. Залучати до роботи з дівчатками народних умільців, майстрів лозоплетіння, розпису, писанки тощо. Народна кулінарія, збирання традиційних рецептів народної кулінарії та приготування окремих забутих страв, випічки хліба тощо.
 
XVIII. ДО ГЛИБИН НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ
 
Ознайомити дівчаток з таємницями народної медицини, створити ділянки лікарських рослин в саду, парку, біля школи, своєї оселі, збирати і здавати лікарські рослини, збирати легенди, казки про лікарські рослини та їх цілющі якості. Навчити за допомогою лікарських трав, що ростуть в місцевості, де проживають діти, лікувати захворювання, вміти надавати допомогу, за необхідності – за допомогою лікарських трав. Проводити зустрічі з місцевими фітотерапевтами (у народі – знахарками). Збирати рецепти народної медицини, у міру можливості створити рукописну книгу рецептів "Бабуся радить".
 
 
Р О З Д І Л  ІІІ.  СКЛАД ШТАБУ І СУДДІВСЬКОЇ КОЛЕГІЇ З ПРОВЕДЕННЯ ЕТАПІВ ГРИ «ЗАХИСНИК УКРАЇНИ» ТА ЇХ ОБОВ’ЯЗКІВ

Склад штабу як тимчасового органу управління підготовкою та проведення гри «Захисник України» повинен враховувати усі напрями та рівні вирішення питань організації та проведення заходу.

І. НАЧАЛЬНИК ШТАБУ

·                    здійснює загальне керівництво штабом;
·                    затверджує та підписує необхідну документацію;
·                    організовує роботу з підготовки та проведення гри в області;
·                    затверджує всі кадрові рішення.

ІІ. ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ШТАБУ
                                                                                                  
·                    виконує обов’язки начальника штабу за його відсутності;
·                    координує роботу із залученням представників різних відомств та організацій щодо проведення гри «Захисник України» (засоби масової інформації, духовенства, представники позапартійних козацьких товариств);
·                    здійснює загальне керівництво грою під час таборування;
·                    здійснює облік та реєстрацію команд (взводів) та забезпечення їх необхідною документацією;
·                    готує пропозиції щодо фінансово-матеріального забезпечення гри «Захисник України»;
·                    складає розпорядок дня та розклад проведення змагань і конкурсів.

ІІІ. ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ШТАБУ

·                   здійснює зв'язок з керівниками навчальних закладів;
·                    керує формуванням суддівської колегії гри «Захисник України»;
·                    очолює розробку умов проведення гри «Захисник України» в цілому та окремих видів змагань та конкурсів;
·                    контролює підготовку роїв навчальних закладів до гри «Захисник України».

                                              ІV. ГОЛОВНИЙ СУДДЯ

·                   очолює роботу з підготовки проекту умов проведення гри «Захисник України» в цілому та окремих видів змагань та конкурсів;
·                    здійснює підбір кадрів до суддівської колегії та складу інструкторів з гри «Захисник України» і надає їх на затвердження;
·                    готує пропозиції щодо місця проведення заходу та окремих дистанцій змагань у рамках гри «Захисник України»;
·                    готує перелік туристичного та спортивного спорядження для змагань, обладнання для проведення окремих конкурсів та іншого необхідного інвентарю;
·                    відповідає за проведення установчого семінару суддів до початку заходів;
·                    оцінює змагання з військової тактики у формі теренової гри та фізичної підготовки.

V. ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО СУДДІ З ВІЙСЬКОВО-ПРИКЛАДНИХ ВИДІВ ЗМАГАНЬ

·                    готує пропозиції щодо переліку військово-прикладних видів змагань, конкурсів та проектів, умов їх проведення;
·                    здійснює підбір кадрів відповідної кваліфікації;
·                    організовує методичну підготовку навчальним закладам з військово-прикладних видів змагань у підготовчий період;
·                    готує тексти інструктажу з техніки безпеки;
·                    оцінює змагання стройового впоряду (стройова підготовка).

VІ. СУДДЯ З ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСУ «ВАТРА»

·                    художньо-мистецькі представлення рою;
·                    інформація про навчальний заклад;
·                    особливості місця проживання (учасники представляють свій край, район, населений пункт, його історію у пісенній та літературній творчості).

VІІ. СУДДЯ З ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСУ «ВІЗИТКА ВЗВОДУ»

·                   «Візитка рою»: гімн, емблема, девіз, прапор, позивний (пароль), однострій тощо. (Перед подачею письмового підтвердження команди повинні виконати завдання: придумати атрибутику команди (назва характеризує регіон команди, наприклад, «Сваричівські оси» тощо).
·                    Відзнака (емблема рою, нашивка на одязі, що підтверджує назву команди);
·                    Ройовий клич-девіз (стисле формування провідної ідеї, програми дій);
·                    Ройове гасло – позивний (короткий вислів, що пояснює зміст герба);
·                    Прапорець встановленої форми із своїми барвами;
·                    Типова форма-однострій.
Завдання повинні відповідати ідейним принципам лицарства «Служити Богові, Батьківщині, ближнім».

VІІІ. СУДДЯ З ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСУ «ВІКТОРИНА» (ВІДУН)

Вікторина (відун) з питань, присвячених суспільно-політичним подіям в Україні кінця 2013 року та початку 2014 року (Герої Небесної Сотні), інтелектуальні змагання з історії України, доби козаччини, українських військових формувань різних епох, сучасних Збройних Сил України (у формі гри «Брейн-ринг», «Що?, Де?, Коли?» та ін.). Учасники відповідають на питання з історії України та історії Збройних Сил нашої держави.

ІХ. СУДДЯ З ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСУ ЗВІТІВ ПІД ЗАГАЛЬНИМ ГАСЛОМ «ДОБРЕ ДІЛО»

·                    проведення духовно-патріотичного заходу, етнографічного дійства на засадах лицарського служіння Батьківщині та ближньому;
·                    відновлення та дослідження пам’яток воїнів, учасників бойових дій за територіальну цілісність і незалежність Української держави та військовослужбовців, що загинули у Другій світовій війні;
·                    опіка над ветеранами.

Х. СУДДЯ З ОЦІНЮВАННЯ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ

Змагання з вогневої підготовки (стрільба із пневматичної зброї). Стрільба виконується із положення лежачи з упору, відстань 10 метрів, мішень «П», кількість патронів: 3 – пробних, 5 – залікових.

ХІ. СУДДЯ З ОЦІНЮВАННЯ ЗМАГАНЬ НА ТУРИСТИЧНІЙ СМУЗІ ПЕРЕШКОД

·                   подолання перешкод;
·                   повзання по-пластунськи.

ХІІ. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ІНФОРМАЦІЮ ПРО ГРУ «ЗАХИСНИК УКРАЇНИ»

·                   здійснює висвітлення ходу підготовки гри «Захисник України» у ЗМІ, розміщує у пресі прес-релізи тощо;
·                   вносить пропозиції щодо розробки та виготовлення символіки, грамот, дипломів тощо;
·                   організовує рекламно-інформаційний супровід гри «Захисник України»;
·                   підтримує зв'язок з учасниками гри «Захисник України» у підготовчий період та висвітлює хід гри.

                                                 ХІІІ. ЛІКАР

·                   організовує медичний огляд учнів, членів роїв перед початком гри «Захисник України»;
·                   бере участь у роботі мандатної комісії гри «Захисник України» та організовує візуальний медичний огляд роїв у день заїзду;
·                   відповідає за організацію медичного забезпечення під час таборування;
·                   забезпечує кадрами суддівську колегію під час проведення змагань на етапі «Надання першої долікарської допомоги умовно потерпілому»;
·                   контролює дотримання учасниками гри «Захисник України» санітарно-гігієнічних норм під час проведення заходів гри та організації таборування у польових умовах;
·                   оцінює конкурс з медичної підготовки – надання долікарської допомоги – «Рятівник» (відповідно до умов проведення конкретного заходу). Змагання з надання першої долікарської допомоги та елементи рятувальних робіт (завдання складаються із теоретичної та практичної частин. У теоретичній частині учасники відповідають на питання з медичної підготовки, у практичній – уміння надати лікарську допомогу та транспортування потерпілого).

ХІV. ПОХІДНИЙ ОТАМАН ТАБОРУ (КОМЕНДАНТ)

·                    здійснює загальну організацію таборування та керує таборовою старшиною;
·                    оцінює конкурс «Таборування» (бівак): оцінка побуту, чистоти, доцільності розміщення, дотримання санітарно-гігієнічних норм, стан спорядження особистих речей, посуду тощо. (Учасники повинні підтримувати у своєму таборі санітарно-гігієнічні норми, чистоту посуду та інших особистих речей, у таборі повинні бути прапор, емблема та інші атрибути, притаманні козацькому устрою).
 
 
ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України.– Ст. 17, 65.
2. Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу». – Ст. 8, 9.
3. Указ Президента України від 4 січня 1995 року № 14/95 "Про відродження історико-культурних та господарських традицій Українського козацтва".
4. Указ Президента України від 7 серпня 1999 року № 966/99 "Про День Українського козацтва".
5. Указ Президента України від 15 листопада 2001 року № 1092/2001 "Про національну програму відродження та розвитку Українського козацтва на 2002-2005 роки".
6. Указ Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948/2002 "Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді".
7. Доручення Президента України від 06.05.11р. №1-1/860 щодо активізації роботи з відродження і розвитку Українського козацтва.
8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 р.№ 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді».
9. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 р. № 687 "Про затвердження Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру "Сокіл" ("Джура").
10. Лист Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді від 07.03. 2013 р. № 55 "Про проведення І районного (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри у 2013 році "Сокіл", "Джура ".
11. Губко О. Т., Руденко Ю. Д., Кузь В. Г. Українська козацька педагогіка і духовність. – Умань, 1995.
12. Гнатюк В. М. Управління системою національного виховання учнів: монографія. – К.: Сталь, 2001.
13. Програма шкільного курсу "Захист Вітчизни".
14. Пілат В. Бойовий Гопак. – Львів: Лотос, 1999.
15. Цьось А. В. Українські народні ігри та забави. – Луцьк: Надстир'я, 1994.
16. Шевчук В. Козацька держава. – К.: АБРИС, 1995.
17. Лазор І. М. Військово-патріотичне виховання учнівської молоді у навчально-виховному процесі. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2006.

Лазор Іван Максимович,
полковник у відставці, учасник бойових дій, інвалід війни ІІІ групи, кавалер ордена Богдана Хмельницького ІІІ ст., голова Івано-Франківської обласної організації Спілки офіцерів України, методист ОІППО, генерал-хорунжий Українського козацтва
 
Немає коментарів:

Дописати коментар