Патріотичне виховання

Українська звитяга і мужність: Хрестоматія з військово-патріотичного виховання учнівської молоді / Упорядник Рудюк С.П.- Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2010.- 576 с. завантажити>>>

Боротьба Української Повстанської Армії за незалежність України. Правда і вимисли. (матеріали круглого столу 12 липня 2005 року). - К: 2005. завантажити>>>

Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. - К.: Рідна мова, 1998. завантажити>>>

Дем’ян Г. Як підготувати повстансткий мартиролог району. - К.: Укр. вид. спілка, 1998. - 48 с. завантажити>>>

Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. - Львів: СПОЛОМ, 2001. завантажити>>>


Рудюк С. Як вичищають історію українського війська від «українськості» завантажити>>>

Яка форма звертання має бути в українському війську: "пане", чи "товаришу"? завантажити>>>

Борис МОНКЕВИЧ. Воєнний дух і його значення (журнал «Табор». 1934 р.) завантажити>>>